Director, teachers

Dyrekcja i nauczyciele
w V Liceum Ogólnokształcącym
im. Klaudyny Potockiej w PoznaniuDyrektor
Barbara Płotkowiak
 
Wicedyrektorzy
Magdalena Rybczyńska
Alina Siudzińska
 
 
Zespół przedmiotowy języka polskiego
Agnieszka Maksymiuk – przewodnicząca
Mariola Jankowiak
Maria Malujdy-Koźlarek
Paulina Szmiel
Roma Szymańska
 
 
Zespół przedmiotowy języka angielskiego i hiszpańskiego
Elżbieta Przybył – przewodnicząca
Agnieszka Bryńska
Bartosz Hendzel
Joanna Kowalska
Jerzy Królikowski
Roma Otto-Kubot
Rafał Piątek
Renata Ranus
Edyta Zielińska
 
Zespół przedmiotowy języka niemieckiego i rosyjskiego
Małgorzata Ulanicka – przewodnicząca
Jerzy Królikowski
Ewa Rusyniak
Małgorzata Wiater
Grzegorz Wojtas
 
Zespół przedmiotowy historii i wos-u
Ewa Pelc – przewodnicząca
Błażej Chwaliński
Rafał Korbal
Violetta Rasińska
Alina Siudzińska
 
Zespół przedmiotowy matematyki i informatyki
Anna Trojanowska – przewodnicząca
Donata Dębicka
Tamara Kowalewska
Barbara Płotkowiak
Magdalena Rybczyńska
Adrianna Rybczyńska
Lidia Wojtkowiak
Władysław Bernaciak
Magdalena Grudniak-urlop
 
Zespół przedmiotowy biologii, chemii, fizyki, geografii, przyrody, edb, pp
Małgorzata Czwojda-Szermer –przewodnicząca
Maria Borowicz
Krystyna Churska
Leszek Fiebich
Łukasz Szwarc
Marek Smolarkiewicz
Małgorzata Wałęsa
Magdalena Wawrzyńska
Dorota Wilkosz
Joanna Wójcik
 
Zespół przedmiotowy religii
Monika Wojewoda – Króliczak – przewodnicząca
Ks. Piotr Gastoł
 
Zespół przedmiotowy wychowania fizycznego
Borysław Dzieciaszek – przewodniczący
Barbara Kaczmarek
Michał Myszka
Iwona Ratajczak
Hanna Rozmysłowicz
Krystyna Sobkowiak
Agnieszka Światowa
Alicja Pohl – urlop
 
Zespół biblioteczny
Grażyna Wodała – przewodnicząca
Iwona Wierzba
Monika Wojewoda-Króliczak
 
Zespół pomocy psychologiczno-Pedagogicznej
Agata Misiewicz  – przewodnicząca
Lena Smolarek

Urszula Sipińska

Urszula Sipińska

Singer and icon of Polish stage art, interior architect, graduate of V Secondary School in Poznan ...More

School Quality Mark

School Quality Mark

The V High School for them. Klaudyna Potocka in Poznan is among the 500 best high schools in Poland...More

Share