Deklaracja dostępności

Tags #Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Pozniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://vlo.poznan.pl/

Data publikacji: 2018-07-19

Data aktualizacji: 2023-06-07

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (w większości przypadków posiadają strukturę znaczników - tagowanie). Aktualnie serwis nie zawiera dokumentow PDF, które powstały na podstawie skanów dokumentów, bez wyraźnie zdefiniowanej logicznej struktury. W ramach aktualizacji treści naszego serwisu bedziemy dokładać starań, aby nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

 Data sporządzenia: 2021-10-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest: Donata Dębicka, vlo@vlo.poznan.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 61 833-38-31.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 14 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Deklaracja dostępności architektonicznej

  1. Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.
  2. Winda (z oznaczeniami w alfabecie Braille’a) umożliwia dostęp do pomieszczeń na piętrze 1 i 2. Nie umożliwia dostępu do biblioteki – Panie Bibliotekarki w razie potrzeby podchodzą do osób niepełnosprawnych w holu.
  3. Wejście dla niepełnosprawnych od ul. Traugutta – brama wjazdowa automatyczna wyposażona w dzwonek. Wejście od ul. Zmartwychwstańców ze schodami.
  4. W budynku posiadamy jedną toaletę dla osób z niepełnosprawnościami na parterze.
  5. Dojazd do boiska Orlik i pozostałych boisk - od ul. Dolna Wilda (brak toalety dla niepełnosprawnych przy boiskach), od ul. Zmartwychwstańców zejście schodami.

Czas pracy sekretariatu w czasie trwania wakacji 2024

Czas pracy sekretariatu w czasie trwania wakacji 2024

W czasie wakacji sekretariat będzie czynny we wtorki i czwartki w godzinach 10 - 13. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego: +48 61 833 38 31 lub przez e-mail: vlo@vlo.poznan.plWięcej

Zajęcia Sportowe z Piłki Siatkowej

Zajęcia Sportowe z Piłki Siatkowej

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w zajęciach sportowych z piłki siatkowej organizowanych w naszej szkole. Zajęcia te prowadzone są w przyjaznej atmosferze, na których rozwiniesz rozwijać umiejętności techniczne oraz taktyczne w tej popularnej dyscyplinie sportowej.Więcej

Kółko Plastyczne

Kółko Plastyczne

Kółko Plastyczne to miejsce dla każdego kto chciałby spróbować swoich sił w rysowaniu, malowaniu, szkicowaniu, cięciu, klejeniu, składaniu i wielu tego typu czynności.Więcej

Klub Debat

Klub Debat

Klub Debat - umożliwia młodzieży poprawienie swoich umiejętności z erystyki, retoryki oraz poprawnego uzasadniania swoich poglądów i kultury dyskusji.Więcej

Wolontariat V LO

Wolontariat V LO

Spotkania Wolontariatu V LO odbywają się pod opieką p. prof. M. Wiater.
Uczniowie działający w ramach Wolontariatu podejmują szereg działań: przeprowadzają zbiórki darów, organizują kiermasze, włączają się w ogólnopolskie akcje.

Więcej

Biblioteka

Biblioteka

Podstrony biblioteki szkolnej.Więcej

Udostępnij