Dyrekcja, nauczyciele

Dyrekcja i nauczyciele
w V Liceum Ogólnokształcącym
im. Klaudyny Potockiej w PoznaniuDyrektor
Alina Siudzińska
 
Wicedyrektorzy
Magdalena Rybczyńska
Rafał Piątek
 
Zespół przedmiotowy języka polskiego
Agnieszka Maksymiuk – przewodnicząca
Tomasz Błaszak
Mariola Jankowiak
Maria Malujdy-Koźlarek
Paulina Szmiel
Roma Szymańska
 
Zespół przedmiotowy języka angielskiego i hiszpańskiego
Elżbieta Przybył – przewodnicząca
Agnieszka Bryńska
Bartosz Hendzel
Joanna Kowalska
Roma Otto-Kubot
Rafał Piątek
Renata Ranus
Edyta Zielińska
Roksana Boruń
Łukasz Jankowski
 
Zespół przedmiotowy języka niemieckiego i rosyjskiego
Małgorzata Ulanicka – przewodnicząca
Jerzy Królikowski
Ewa Rusyniak
Małgorzata Wiater
Grzegorz Wojtas
 
Zespół przedmiotowy historii, wos-u i religii
Ewa Pelc – przewodnicząca
Błażej Chwaliński
Rafał Korbal
Violetta Rasińska
Igor Senenko
Alina Siudzińska
Monika Wojewoda – Króliczak
Ks. Piotr Gastoł
oraz Magdalena Szymańska-Piętka (język łaciński i kultura antyczna)
 
Zespół przedmiotowy matematyki i informatyki
Anna Trojanowska – przewodnicząca
Donata Dębicka
Magdalena Grudniak
Łukasz Gruszka
Tamara Kowalewska
Magdalena Rybczyńska
Adrianna Rybczyńska
Lidia Wojtkowiak
Piotr Popławski
 
Zespół przedmiotowy biologii, chemii, fizyki, geografii, przyrody, edb, pp
Małgorzata Czwojda-Szermer –przewodnicząca
Maria Borowicz
Krystyna Churska
Joanna Pajączek
Łukasz Szwarc
Marek Smolarkiewicz
Małgorzata Wałęsa
Magdalena Wawrzyńska
Dorota Wilkosz
Joanna Wójcik
 
Zespół przedmiotowy wychowania fizycznego
Borysław Dzieciaszek – przewodniczący
Barbara Kaczmarek
Michał Myszka
Alicja Pohl
Iwona Ratajczak
Hanna Rozmysłowicz
Izabela Janachowska
 
Zespół biblioteczny
Grażyna Wodała – przewodnicząca
Iwona Wierzba
Monika Wojewoda-Króliczak
 
Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Agata Misiewicz  – przewodnicząca
Kinga Chojnacka