Wywiady z absolwentami V LO

Arkadiusz Banach

Jest lekarzem (specjalista ginekolog-położnik oraz anestezjolog)
oraz dyrektorem Kliniki Pro Bono.

Wywiad

Patryk Borowiak

Jest polonistą, doktorem w Zakładzie Języków Południowosłowiańskich
w Instytucie Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, prezesem fundacji "TAMiTU", pomysłodawcą i koordynatorem Poznańskiego Festiwalu Piosenki Słowiańskiej
oraz Festiwalu Kultury Słowiańskiej Poznań Slavic Fest, członek zarządu Rady Osiedla Wilda (kadencja 2015-2019)

Wywiad

Marta Cugier

Wybitna piosenkarka, od 1999 roku wokalistka zespołu Lombard.

Wywiad

Mikołaj Danielewicz

Za osiągnięcia sportowe otrzymał w 2015 roku honorową statuetkę ,,Klaudyny”.
Obecnie studiuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku International Business.

Wywiad

Agnieszka Duczmal

Najslynniejsza polska dyrygentka, założycielka Orkiestry Polskiego Radia Amadeus. Jako pierwsza kobieta - dyrygent wystąpiła na scenie mediolańskiej w La Scali.

Wywiad

Bartłomiej Garczyk

W 2008 r. obronił doktorat w Instytucie Historii UAM, adiunkt w Instytucie Wschodnim UAM, członek Poznańskiego TPN oraz wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału "Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód", redaktor naczelny czasopisma Forum Wschodnie.

Wywiad

 

Danuta Janaszewska zd. Pińska

Zdawała maturę w 1946 r., a następnie studiowała na Wydziale Rolno-Leśnym UAM w Poznaniu. Pracowała w Ogrodzie Botanicznym UAM.

Wywiad

Beata Jerzakowska

Jest polonistką, obecnie doktorantką na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Zdobywczyni prestiżowego "Diamentowego Grantu" dla nielicznych, wybitnie uzdolnionych studentów, prowadzących jeszcze na studiach badania naukowe. Specjalizuje się w nowatorskiej technice audiodeskrypcji, autorka podręcznika do języka polskiego z audiodeskrypcją.

Wywiad

Dauta Kosińska

W 1969 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Przez 10 lat orzekała w Państwowym Arbitrażu Gospodarczym w Poznaniu. Następnie objęła stanowisko w Polskiej Akademii Nauk i zajmowała się opracowywaniem wydawnictw naukowych PAN. W 1990 r. została założycielką Poznańskiego Informatora Kulturalnego, Sportowego i Turystycznego "IKS".

Wywiad

Jacek Kubiak

Jest absolwentem polonistyki UAM, dziennikarzem, dokumentalistą, opozycjonistą w PRL. Jest laureatem Nagrody Honorowej Prezesa IPN "Świadek Historii"

Wywiad

Jakub Maik

Był doktorem nauk medycznych, chirurgiem.

Wspomnienie

 

Paweł Nawrocki

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Pracownik instytucji finansowych – przez 23 lata dyrektor oddziału Wielkopolskiego Banku Kredytowego (BZ WBK) w Poznaniu, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Wilda trzech kadencji ( 2003- 2015) oraz przewodniczący Rady Rodziców V LO w latach 2006 -2011. 

Wywiad

 

Karolina Ratajczak

Od 2012 r. jest studentką studiów doktoranckich na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji. Obecnie zajmuje się badaniami naukowymi prowadzonymi w ramach projektu METIS (Mobile and wireless communications Enablers for the Twenty-twenty (2020) Information Society). 

Wywiad

Krzysztof Sammler

Absolwent V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu z 2007 roku,  ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tej samej uczelni studiował również psychologię. Jest autorem książki „Połamane skrzydła”. Pracuje w kancelarii prawnej. 

Wywiad

Marta Sziłajtis - Obiegło

Jest kapitanem jachtowym. W wieku 23 lat samotnie opłynęła świat i tym samym jest najmłodszą Polką, która dokonała tego wyczynu. Otrzymała za to m. in. Dyplom Kapitana Żeglugi Wielkiej Honoris Causa, Nagrodę PZŻ Rejs Roku oraz prestizową nagrodą KOLOSY 2009. Była też twarzą kampanii edukacyjnej "Matematyka możesz na nią liczyć". Pełni funkcję abasadora europejskieh inicjatywy społecznej "Youth on the Move".

Wywiad

Mateusz Taszarek

W grudniu 2015 r. został nagrodzony stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na polu naukowym.Obecnie jest doktorantem w Instytucie Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wywiad

Andrzej Urbański

Jest doktorem inżynierem, wykładowcą na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej, a także autorem edukacyjnych książek dla dzieci z zakresu nauk ścisłych. Jest jednym z twórców postaci Alana Bita – bohatera edukacyjnej serii dla najmłodszych oraz inicjatorem projektów, tj. budowanie robotów z wychowankami Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu. 

Wywiad

Wanda Wasilewska

Jest dziennikarką Radia Merkury - Regionalnej Rozgłośni Radia w Poznaniu. Zajmuje się publicystyką społeczną. Jest laureatką wielu ważnych nagród z dziedziny dziennikarstwa - m. in. wyrózniona nagrodą Grand Prix Premios Ondas zdobytą wraz z Marią Blimel.

wywiad