Wywiady z absolwentami

Wywiad z absolwentką V LO panią Karoliną Ratajczak

Przed podjęciem studiów na Politechnice Poznańskiej, ukończyła Pani V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej. Nauczyciele pamiętają Panią jako wyróżniającą się absolwentkę klasy informatycznej z 2007 roku.
Jak wspomina Pani naukę w V Liceum?

Bardzo dobrze wspominam naukę w V Liceum. Bywały oczywiście chwile lepsze i gorsze, ale dało się przeżyć. Szczególnie zadowolona jestem z naszej klasy. Byliśmy bardzo zgrani i do tej pory, co kilka miesięcy robimy małe „spotkania klasowe”.

W folderze „Dziewczyny na Politechnice Poznańskiej” jest Pani twarzą kolumny zatytułowanej „Informatyka jest dla kobiet”. Co skłoniło Panią do studiowania telekomunikacji, a następnie informatyki? Dlaczego – Pani zdaniem – dziewczyny rzadko wybierają studia z dziedziny IT?

Już idąc do liceum zdałam sobie sprawę z tego, że chcę kształcić się w kierunku nauk ścisłych, takich jak matematyka czy fizyka. Gdy nadszedł czas na złożenie papierów na studia, pierwszą moją decyzją była decyzja o pójściu na Politechnikę Poznańską. Rozważałam kilka kierunków studiów, przy czym „Elektronika i Telekomunikacja” była moim zdaniem najbardziej interesująca i „na czasie”. Ukończenie drugiego kierunku studiów, jakim była „Informatyka” wynikało już z moich zainteresowań i chęci poszerzenia swoich umiejętności programistycznych.

Mimo że tendencja ta się zmienia, wciąż na większości kierunków na Politechnice Poznańskiej istnieje znaczna dysproporcja pomiędzy liczbą studentek i studentów. Wydaje mi się, że dzieje się tak dlatego, że dziewczyny nie wierzą w siebie i w swoje możliwości, ale często też są zniechęcane przez swoje otoczenie przed wybieraniem takich „męskich” kierunków studiów.

Czy zgadza się Pani z opinią, że do podjęcia studiów na kierunkach informatycznych (i podobnych) wymagane jest zamiłowanie do ścisłego i analitycznego myślenia? Jakie uzdolnienia, umiejętności i inne czynniki (np. cechy charakteru) są wymagane w czasie takich studiów? Jakie czynniki raczej dyskwalifikują?

Moim zdaniem to nie zamiłowanie do ścisłego i analitycznego myślenia jest wymagane, a umiejętność logicznego i analitycznego myślenia. Dodatkowo łatwiej będzie takie studia ukończyć osobom obowiązkowym i systematycznym. Uczenie się dopiero na dzień przed egzaminem może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Kolejną przydatną cechą charakteru są na pewno nerwy ze stali.

Jakie są perspektywy pracy zawodowej czy naukowej mają absolwenci takich studiów, jakie Pani ukończyła? Czym zajmują się Pani koledzy i koleżanki ze studiów?

Perspektywy są duże i problemów ze znalezieniem pracy nie ma. Wszyscy moi znajomi mają pracę. Część jest administratorami sieci (np. w firmie Glaxo Smith Klein), inni pracują jako programiści (np. Comarch, Rule Financial, Samsung), a jeszcze inni znaleźli pracę u operatorów sieci komórkowych (Polkomtel, Centertel itd.). Niektórzy przeprowadzili się do innych miast, takich jak Wrocław czy Warszawa i znaleźli zatrudnienie w jeszcze innych firmach (np. Nokia Solutions and Networks). Absolwenci zainteresowani karierą naukową mogą z kolei złożyć papiery na studia III stopnia i zająć się badaniami naukowymi na Uczelni, prowadzącymi do uzyskania stopnia naukowego doktora nauka technicznych.

Dzięki wyróżniającym się osiągnięciom na studiach miała Pani możliwość odbycia stażu w takich firmach jak Nokia Siemens Networks oraz  Microsoft w Redmond w USA.
Proszę opowiedzieć krótko o tych doświadczeniach.

W ramach praktyki zawodowej każdy student jest zobowiązany do odbycia stażu w dowolnej firmie o profilu zbliżonym do tematyki studiowanego kierunku studiów. Swój pierwszy staż odbyłam w firmie Emitel, która jest wiodącym operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Dzięki temu miałam okazję zapoznać się z sieciami komórkowymi od strony praktycznej. Na kolejny staż udało mi się dostać do wrocławskiego oddziału R&D firmy Nokia Solutions and Networks, która w Polsce jest dostawcą infrastruktury i usług dla wszystkich głównych operatorów sieci komórkowych. Rok później aplikowałam na staż do Microsoftu i po pierwszej rozmowie w Poznaniu i kilku kolejnych w Warszawie – dostałam się. Staż trwał 12 tygodni i odbywał się w głównej siedzibie firmy w Redmond w stanie Washington.

Obecnie, jako doktorantka, zajmuje się Pani badaniami naukowymi prowadzonymi w ramach projektu METIS. Proszę powiedzieć, co kryje się pod tym tajemniczym skrótem?

METIS to skrót od Mobile and wireless communication Enablers for the Tweny-twenty Information Society. Jest to projekt badawczy prowadzony w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. W projekcie tym bierze udział środowisko akademickie, operatorzy sieci komórkowych (np. Orange, Deautsche Telekom, Telefonica) oraz firmy (np. Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei, Nokia, NSN, BMW, DOCOMO). Celem projektu METIS, w dużym skrócie, jest zjednanie różnych wizji istniejących w branży i opracowanie podstawowej koncepcji sieci piątej generacji (5G). Z uwagi na fakt, że w dzisiejszych czasach, posiadanie wyłącznie telefonu komórkowego, wykorzystywanego głównie do rozmów, przestało być standardem, użytkownicy sieci telekomunikacyjnych coraz częściej sięgają po urządzenia typu smartfon czy tablet. Efektem tego jest gwałtowny wzrost abonentów mobilnej sieci internetowej oraz rosnący rynek aplikacji wykorzystujących dostęp do Internetu. Przewiduje się, że ta tendencja się utrzyma i spowoduje niespotykany wzrost ilość transferowanych danych do około 1 GB na użytkownika dziennie w roku 2020. Opracowanie systemu 5G, który byłby w stanie spełnić te wszystkie wymagania, jest więc kluczowe. Dla mnie, jako osoby prowadzącej badania właśnie w dziedzinie telekomunikacji mobilnej, wszystkie te zagadnienia są niezmiernie ciekawe i ważne, dlatego bardzo się cieszę, że dostałam szansę na to, aby w tym uczestniczyć.

Co powiedziałaby Pani dziewczynie czy chłopakowi, którzy kończą gimnazjum i myślą o tym, by w przyszłości pracować w branży IT? Jak mogą rozwijać swoje zainteresowania? Jakie umiejętności powinni rozwijać w okresie nauki w szkole średniej?

Powiedziałabym, żeby rozwijali swoje zainteresowania i nie zapominali, że uczą się przede wszystkim dla siebie i że to w przyszłości zaowocuje. Nawet jeśli nie będą zdawać matury z informatyki (bo nie jest to konieczne, żeby dostać się np. na Informatykę), to powinni poważnie podejść do tego przedmiotu. Prędzej, czy później na studiach wyjdą braki, takie jak nieznajomość podstawowych algorytmów, nieumiejętność programowania i myślenia w sposób algorytmiczny. Ponadto, pierwszy rok studiów wypełniony będzie takimi zajęciami, jak analiza matematyczna, matematyka dyskretna czy też fizyka. Wszystkie te przedmioty są równie ważne, szczególnie, że aby dostać się na najlepsze kierunki studiów, trzeba zdać rozszerzoną matematykę na maturze oraz jeden z dwóch przedmiotów dodatkowych: fizykę lub informatykę.

Bardzo dziękuję za rozmowę. (Rozmowę przeprowadził pan Paweł Perekietka)

Karolina Ratajczak

Wyróżniała się już jako studentka na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji. Była najlepsza na roku! Na trzecim roku studiów rozpoczęła równolegle drugi kierunek, informatykę na Wydziale Elektrycznym. Dzięki studiom na dwóch kierunkach została przyjęta na staż we Wrocławiu, w firmie Nokia Siemenes Networks, a w kolejnym roku dostała się na staż w firmie Microsoft, w Redmond w USA. Swoją przyszłość postanowiła jednak związać z Telekomunikacją, dlatego od 2012 r. jest studentką studiów doktoranckich na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji. Obecnie zajmuje się badaniami naukowymi prowadzonymi w ramach projektu METIS (Mobile and wireless communications Enablers for the Twenty-twenty (2020) Information Society).

Informacja pochodzi z dokumentu „Dziewczyny na Politechnice Poznańskiej”