Wolontariat

Wolontariat V LO to klub ludzi chętnych do pomocy innym.

Organizujemy zbiórki, aukcje, przedstawienia, aby życie wszystkich dookoła było radośniejsze.

Ty też możesz pomóc - przyjdź i działaj! Dziel się swoimi pomysłami i pomagaj w ich realizacji!

adres naszej grupy na facebooku - Wolontariat V LO 

Spotkania - wtorek i czwartek 10.30 sala 115

Wolontariusze 2017/2018: Weronika Budzisz (2B) Paulina Szukalska (2B), Filip Wesołoski (2 B), Weronika Antoniewicz (1A) Patrycja Kubka (1 A), Wiktoria Lisik (1 A), Nikole (1A), Dominika Augustyniak (1H), Martyna Dałek (1H), Hania Tokaj (1H) Aleksander (1 H), Ola (1A), Klaudia (1C), Ewelina Toboła (2D), Klaudia (2D), Weronika Malach (2 D), Oliwia (1A) .... 

Wolontariusze 2016/2017: Hania Łobejko (3 H), Anna Korcz (3H), Weronika Małecka (3H), Paulina Szukalska (2B), Filip (2 B), Weronika Budisz (2B), Adrianna Lisek (3H) Aleksandra Piślewska (3H), Zuzanna Kujawiak (1 D).... 

Wolontariusze 2015/2016: Hania Łobejko (2 H), Anna Korcz (2H) Weonika Małecka (2H), Weronika Postaremczak (1D), Weronika Guzik (2H) Adrianna Lisek (2H) Aleksandra Piślewska (2H), .... 

Opiekun: p. M. Borowicz, p. M. Grudniak

Nasze akcje 2017/2018

zbiórki funduszy Akcja Ciacho

działania i warsztaty na rzecz seniorów - Wolontariat z klasą

szkolenia i współpraca z Wolontariatem na rzecz hospicjum, Motyle dla hospicjum, kartki świąteczne dla hospicjum

zajęcia tematyczne dla dzieci z Domu Dziecka

pomoc w świetlicy środowiskowej

Nasze akcje 2016/2017

działania na rzecz seniorów - Wolontariat z klasą

zbiórki funduszy - Akcja Ciacho

dary w ramach Szlachetnej Paczki dla starszej osoby z Wildy

wsparcie niepełnosprawnych uczniów V LO

dary dla dzieci z Domu Dziecka

akcja Motyle dla hospicjum oraz świąteczne ozdoby i kartki dla hospicjum

akcja znicz - pamięć o gropach Powstańców Wielkopolskich

Nasze akcje 2015/2016

- zbiórka na prezenty dla dzieci (wolontariuszki pieką zdrowe ciasta, które wymieniamy na dary)

- spotkania z przedstawicielami "Szlachetnej paczki" i in. organizacji

- zbiórka zniczy - przed 1 listopada 2015 udaliśmy się uporządkować groby powstańców na cmentarzu przy ul. Bluszczowej

- pomoc w akcji krwiodawstwa w V LO

- za zebrane pieniądze skomponowaliśmy paczkę świąteczną w ramach "Szlachetnej paczki", którą przed świętami dostarczyliśmy do samotnej pani ze Starego Miasta

- udział w koncercie kolęd na spotkaniu z weteranami II wojny światowej (nasz zespół kolędników muzycznie przygotowywała p. Borowicz)