Godziny pracy sekretariatu w czasie ferii zimowych

W czasie ferii zimowych sekretariat będzie czynny
we wtorki i czwartki w godzinach 10oo - 13oo

Zapraszamy