Konkurs matematyczno-informatyczny KOALA

Od 3 listopada  trwa I etap IV edycji drużynowego konkursu matematyczno-informatycznego KOALA (liga zadaniowa trwająca 3 tygodnie). Biorą w nim udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Wielkopolski. Wyniki można oglądać na stronie konkursu www.koala.poznan.pl

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Organizatorem konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. K. Potockiej w Poznaniu.
Patronat merytoryczny nad konkursem sprawują: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej.
Konkurs posiada patronat honorowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Konkurs jest współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania, w ramach projektu "Potęga Matematyki" (dzięki pośrednictwu Poznańskiej Fundacji Matematycznej).