Tezy - Etap I

1. Sobota najgorszym dniem tygodnia.

2. Sieć ścieżek rowerowych zdezorganizuje ruch samochodowy w mieście Poznaniu.

3. Program 500+ wpłynie na przyrost naturalny w Polsce.

4. Powstanie styczniowe niepotrzebnym zrywem niepodległościowym Polaków.

5. W polskich szkołach należy wprowadzić "mundurki"