Wymiana ze szkołą średnią w Bambergu

Po nawiązaniu kontaktów w latach dziewięćdziesiątych, V LO regularnie prowadzi wymiany ze szkołą średnią w Bambergu. Polsko-Niemiecką Współpraca Młodzieży udziela nam wsparcia niemal od samego początku.  Środki wypłacane przez PNWM umożliwiają organizację wspólnych wycieczek i atrakcyjny sposób spędzania czasu w kraju rówieśników. 

14 kwietnia przywitamy po raz piętnasty młodych Niemców i ich nauczycieli w Poznaniu. Przygotowaliśmy dla nich grę miejską, wspólnie poznamy historię osadników z Bambergu i okolic, upieczemy razem rogale marcińskie. Opowiemy im o naszym mieście i wybierzemy się  na cały dzień do Wrocławia.

W tegorocznej wymianie biorą udział uczniowie z klasy 1e, 1h, 2a, 2c i 2e oraz panie Magdalena Grudniak, Ewa Rusyniak i Małgorzata Wiater. 

tekst: pani M. Wiater