Konferencja na WMiI UAM

Zapraszamy uczniów V LO na spotkanie z prof. Timem Bellem, znanym na całym świecie informatykiem z Nowej Zelandii.

Wystapienie profesora będzie mieć miejsce w sobotę 10 października br. o godz. 10.00 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu i będzie elementem konferencji dydaktycznej, inaugurującej III edycję konkursu KOALA organizowanego przez naszą szkołę.

Harmonogram konferencji

Inauguracja koła KOALA (kombinatoryka, algorytmika i logika) dla nauczycieli i studentów matematyki i informatyki

10 października br. 

Wszystkie wykłady odbywają się w auli A (sala wykładowa WMiI UAM - Morasko).

9:30-10:10
Przybycie uczestników, początek mini-konkursu zadaniowego dla chętnych

10:10
Powitanie uczestników

10:15-11:30
prof. Tim Bell "Surprising Computer Science"
("Informatyka niejedno ma imię", z tłumaczeniem na język polski)

godz. 11:30-11:50
Przerwa na kawę i ciastka - klub profesorski

godz. 11:50-12:50
"Let us teach guessing"
("Heurystyczne rozwiązywanie problemów matematycznych")
Wprowadzenie do tematu i projekcja filmu z lekcji prof. G. Polyi (napisy w języku polskim)

godz. 12:50-13:35
Przerwa, w czasie której można skorzystać z usług gastronomicznych baru WMI UAM.

godz. 13:35-14:15
Łukasz Nitschke "Matematycy poznańscy i złamanie kodu Enigmy"


godz. 14:15-14:30
Prezentacja tematyki następnych spotkań (m.in. Google Blockly w nauczaniu algorytmiki i programowania -- studenci z UMK w Toruniu)

godz. 14:30-14:45
Podsumowanie mini-konkursu zadaniowego i krótkie przedstawienie zasad tegorocznego konkursu Koala dla uczniów

ok. godz. 14:45
Zakończenie