Debaty oksfordzkie

II OTWARTE MISTRZOSTWA POZNANIA
DEBAT OKSFORDZKICH

W V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu w czerwcu rozegrane zostaną II OTWARTE MISTRZOSTWA POZNANIA DEBAT OKSFORDZKICH szkół gimnazjalnych z miasta Poznania i Wielkopolski.

Eliminacje w wylosowanych grupach oraz finał odbędzie się w budynku Liceum, według regulaminu obowiązującego dla debat oksfordzkich.

Każda szkoła może wystawić maksymalnie dwie drużyny o wymiennych składach (pierwszą i rezerwową).
Patronat nad II OTWARTYMI MISTRZOSTWAMI POZNANIA DEBAT OKSFORDZKICH objął Prezydent miasta  Poznania oraz Wielkopolski Kurator Oświaty.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-maile zgloszenie2016@gmail.com do dnia 13 maja br. Powinno ono zawierać nazwiska mówców i numery legitymacji szkolnych poszczególnych zespołów biorących udział w debatach oraz rezerwowych.

Regulamin uczestnictwa i zasady Debaty na stronie www.vlo.poznan, w zakładce „Debaty oksfordzkie".
Tezy debat rozegranych podczas eliminacji umieszczone będą na stronie Liceum www.vlo.poznan.pl
miesiąc przed rozgrywkami, a finałowe tydzień przed.

Zachęcamy do wzięcia udziału w II OTWARTYCH MISTRZOSTWA POZNANIA DEBAT OKSFORDZKICH szkół gimnazjalnych z miasta Poznania i Wielkopolski.

Osobą upoważnioną do kontaktów: Błażej Chwaliński, nauczyciel V LO Poznań

Organizatorzy