Dyżury dyrekcji

Dyżury dla Rodziców

Dyr. Dzień i godziny przyjęć adres
Dyrektor Barbara Płotkowiak wtorek godz.
15oo – 17oo
bplotkowiak@vlo.poznan.pl
Wicedyrektor Magdalena Rybczyńska środa
15oo – 17oo
mrybczynska@vlo.poznan.pl
Wicedyrektor Alina Siudzińska czwartek
15oo – 17oo
asiudzinska@vlo.poznan.pl

Zapraszamy Rodziców do współpracy ze szkołą.

Tel. 61 8 33 38 31