Nota biograficzna pani Felicji Brzozowskiej

FELICJA BRZOZOWSKA

Urodziła się 21 IX 1921r.

Ukończyła żeńskie gimnazjum, a następnie w 1939r. pierwszą klasę V LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu

W 1945r. jako jedna z pierwszych uczennic zdała maturę w V LO

Podczas II wojny światowej prowadziła działalność konspiracyjną:
Działała w Armii Krajowej i Szarych Szeregach
Wraz z m. in. hm Adamem Plucińskim i Janem Nowakiem-Jeziorańskim brała udział w akcji N, która polegała na rozprowadzaniu ulotek propagandowych o treści antyhitlerowskiej
W ramach działalności w I Żeńskiej Drużynie Harcerskiej im. Emilii Plater m.in. prowadziła tajne nauczanie
W końcowej fazie wojny pracowała w roli sanitariuszki w szpitalu

Po wojnie ukończyła Państwowe Pedagogium w Poznaniu

Studiowała geografię na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym, a w 1949r. uzyskała stopień magistra

Poświęciła się pracy pedagogicznej, nauczała w poznańskich szkołach m.in. w LP nr 4, w II LO, w LO nr 3 dla pracujących i w X LO
W ostatnich latach pracy zawodowej tj. 1973-1976 pracowała w zespole wizytatorów metodyków w KOiW w Poznaniu
W 1976r. zakończyła czynną pracę zawodową i przeszła na emeryturę

Wydała 16 publikacji związanych z zagadnieniami geografii, m.in.:
F. Brzozowska, M. Kanikowska Geografia IV (podręcznik szkolny- 18 wydań) r11; obowiązywał w szkołach w całej Polsce w latach 1963-1980
K. Bieniek, F. Brzozowska Geografia. Klasa V dla pracujących. (podręcznik szkolny)
F. Brzozowska, M. Kanikowska Ćwiczenia geograficzne

Za swoją działalność konspiracyjną podczas wojny oraz pedagogiczną otrzymała liczne wyróżnienia, nagrody i odznaczenia, m.in.:

  • 1965r.- Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa
  • 3 III 1982r.- Medal Zwycięstwa i Wolności 1945r.
  • 21 IX 1983r.- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • 16 VI 1975r.- Złoty Krzyż Zasługi
  • 30 IX 1976r.- Medal Komisji Edukacji Narodowej
  • 1995r.- Odznaka Weterana Walk o Niepodległość
  • 14 II 2001r.- prezydent Aleksander Kwaśniewski mianował p. Brzozowską na stopień podporucznika