Skład prezydium Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców przy V LO im Klaudyny Potockiej

Przewodniczący: Aneta Neneman  kl. 1b

Z-ca przewodniczącego: Gniewko Niedbała kl. 1c

Sekretarz: Hanna Żarnowska kl. 3h

Skarbnik: Halina Foltyn   kl. 2 c

Członek RR: Małgorzata Korytowska kl. 3c

Członek RR: Piotr Galiński kl. 1f

Członek RR: Marzena Srebro kl. 1d

Komisja Rewizyjna:

Członek KR: Alicja Kosmowska kl. 3e

Członek KR:  Katarzyna Furmaniak kl. 3 e

Członek KR: Arkadiusz Jurga kl. 2 h