Rada rodziców

KONTO RADY RODZICÓW

RADA RODZICÓW PRZY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM
IM.KLAUDYNY POTOCKIEJ W POZNANIU

UL. ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 10

BZ WBK VI ODDZIAŁ POZNAŃ
73 1090 1362 0000 0000 3601 8169

W tytule proszę podać:  imię i nazwisko ucznia oraz klasę.