Projekty

Podsumowanie projektu dla przyszłych nauczycieli matematyki      W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła brała udział w projekcie „Praktyka Czyni Mistrza”, przygotowanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, polegającym na opracowaniu i wdrożeniu praktyk nauczycielskich dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Pani prof. Magdalena Rybczyńska i pani prof. Tamara Kowalewska przez cały rok szkolny opiekowały się trzema studentami, którzy nie tylko hospitowali i prowadzili lekcje matematyki, ale także zapoznawali się z dokumentacją szkolną, wyposażeniem szkoły i pracowni matematycznych, materiałami dydaktycznymi. Ponadto obie nauczycielki uczestniczyły dwukrotnie w pięciodniowych warsztatach dla nauczycieli i studentów matematyki, dzięki któremu mogły poszerzyć swoją wiedzę merytoryczną i dydaktyczną.Projekt pokazał, że tak przeprowadzone praktyki są znacznie bogatsze i dla studentów i dla nauczycieli matematyki, a przyszli nauczyciele upewnili się, że chcą pracować w tym zawodzie.