Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się w V Liceum