Szkoła Sukcesu wg. EWD

Wg. badań prezentowanych na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej V Liceum Ogólnokształcące jest Szkołą Sukcesu. Są to szkoły o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania.

               

Srebrna Szkoła 2018

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że V Liceum Ogólnokształcące
im. K. Potockiej w Poznaniu jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł
"Srebrnej Szkoły 2018".

V Liceum Ogólnokształcące wg. w/w rankingu znajduje się również wśród 20 najlepszych liceów
województwa wielkopolskiego.

Warsztaty AIESEC

W minionym tygodniu w naszej szkole odbyły się warsztaty pod patronatem projektu World Talks. Nasi uczniowie wzięli udział w konferencji z Kanadyjką Emily oraz Irańczykiem Isamem. Radośni goście opowiadali o swoich krajach i zwyczajach w nich panujących, a także przekonywali, że są to państwa atrakcyjne turystycznie. Na pewno nie jeden z uczniów w przyszłości, chętnie odwiedzi Kanadę czy Iran, a wiedza, którą zdobył pomoże odnaleźć mu się podczas podróży.

Milena Chwiłka, I B

Wymiana ze Smoleńskiem

Uwaga! Zostały 3 miejsca na wyjazd do Smoleńska pod koniec września 2016 w ramach wymiany szkolnej między V LO a Średnią Szkołą Ogólnokształcącą nr 8. Zgłoszenia u p. Ewy Rusyniak.

Zapytanie ofertowe

V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont dachu budynków V Liceum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.

Zamówienie przeprowadzone jest na podstawie art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 – tekst jednolity z późn. zmianami), z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity z późn.zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 cyt. ustawy.

Zebrania z rodzicami

W dniu 7 czerwca br. o godzinie 18oo odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas I i II.

Serdecznie zapraszamy.

Finał konkursu matematyczno-informatycznego KOALA

W sobotę 14 maja br. w V Liceum Ogólnokształcącym odbył się finał konkursu KOALA dla gimnazjalistów. Do ostatniego etapu spośród ponad 20 drużyn, które zakwalifikowały się do II etapu dostały się grupy z Gimnazjum im. Dąbrówki z Poznania, Gimnazjum Nr 58 z Poznania oraz Gimnazjum Prywatnego z Biedruska.

X Marsz Pamięci

W dniach 21 do 26 kwietnia 2016 roku siedmioro uczniów i dwóch opiekunów z naszego liceum brało udział w X Marszu Pamięci.

 

KOALA - finał konkursu matematyczno - informatycznego

14 maja br. w godz. 9.00 - 14.00 w V Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu odbędzie się finał konkursu matematyczno-informatycznego KOALA dla gimnazjalistów.  Zapraszamy do oglądania meczu finałowego, który rozpocznie się ok. 11.45 w V LO.

Wymiana ze szkołą średnią w Bambergu

Po nawiązaniu kontaktów w latach dziewięćdziesiątych, V LO regularnie prowadzi wymiany ze szkołą średnią w Bambergu. Polsko-Niemiecką Współpraca Młodzieży udziela nam wsparcia niemal od samego początku.  Środki wypłacane przez PNWM umożliwiają organizację wspólnych wycieczek i atrakcyjny sposób spędzania czasu w kraju rówieśników. 

14 kwietnia przywitamy po raz piętnasty młodych Niemców i ich nauczycieli w Poznaniu. Przygotowaliśmy dla nich grę miejską, wspólnie poznamy historię osadników z Bambergu i okolic, upieczemy razem rogale marcińskie. Opowiemy im o naszym mieście i wybierzemy się  na cały dzień do Wrocławia.

W tegorocznej wymianie biorą udział uczniowie z klasy 1e, 1h, 2a, 2c i 2e oraz panie Magdalena Grudniak, Ewa Rusyniak i Małgorzata Wiater. 

tekst: pani M. Wiater

Życzenia Wielkanocne

                

Zmartwychwstał Baranek Boży,
Niech każdy swe serce otworzy,
Na miłość, radość i pogodę ducha.
Kto wierzy w niego, niech słów Jego słucha...                                                       

  
 

Gdy nadejdą Święta
Niech nadzieja i radość 
Zagoszczą w Państwa domach.
A Wielkanoc przyniesie
Pomyślność i szczęście.

W imieniu Społeczności V Liceum Ogólnokształcącego
życzy

Barbara Płotkowiak
Dyrektor

 

Konkurs matematyczno-informatyczny KOALA

23 marca br. zakończył się I etap III edycji konkursu matematyczno-informatycznego KOALA. W I etapie, który miał formę ligii zadaniowej udział wzięło prawie 80 drużyn z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. II etap odbędzie się w sobotę 2 kwietnia br. w V LO.

Strony

Subskrybuj Strona domowa V LO w Poznaniu RSS