Grono Pedagogiczne

Dyrekcja
Barbara Płotkowiak
Magdalena Rybczyńska
Alina Siudzińska

Pedagog szkolny
Agata Misiewicz
Psycholog
Izabela Lenartowicz

Biblioteka Szkolna
Iwona Wierzba
Grażyna Wodała
Izabela Lenartowicz

Pielęgniarka Szkolna
Aldona Rutowska

J. polski
Mariola Jankowiak
Maria Malujdy-Koźlarek
Alicja Pohl
Paulina Szmiel
Roma Szymańska
Agnieszka Wojtkowiak
 

J. angielski
Agnieszka Bryńska
Bartosz Hendzel
Joanna Kowalska
Jerzy Królikowski-urlop
Roma Otto-Kubot- urlop
Rafał Piątek
Elżbieta Przybył
Renata Ranus
Edyta Zielińska-Kaczmarek

J. niemiecki
Jerzy Królikowski-urlop
Małgorzata Ulanicka
Małgorzata Wiater
Grzegorz Wojtas
Ewa Rusyniak

J. rosyjski
Ewa Rusyniak

J. hiszpański
Roma Otto-Kubot-urlop

Daria Podemska

Alicja Baszczyńska

Historia
Ewa Pelc
Rafał Korbal
Alina Siudzińska
Violetta Rasińska

Wiedza o społeczeństwie
Alina Siudzińska
Błażej Chwaliński

Religia
ks. Krzysztof Szkubera
Monika Wojewoda Króliczak

Edukacja dla Bezpieczeństwa
Magdalena Wawrzyńska
Leszek Fiebich
 

Matematyka

Donata Dębicka
Magdalena Grudniak
Tamara Kowalewska
Barbara Płotkowiak
Adrianna Rybczyńska
Magdalena Rybczyńska
Anna Trojanowska
Lidia Wojtkowiak

Fizyka
Maria Borowicz

Informatyka
Donata Dębicka
Paweł Perekietka

 

Geografia
Agata Adamczak
Krystyna Churska

Biologia
Magdalena Wawrzyńska
Joanna Wójcik
Marek Smolarkiewicz

Chemia
Małgorzata Czwojda-Szermer
Małgorzata Wałęsa
Dorota Wilkosz

Podstawy przedsiębiorczości
Błażej Chwaliński
Joanna Wójcik
Urszula Hałupka-Wawrzynów

Wychowanie fizyczne
Borysław Dzieciaszek-urlop
Barbara Kaczmarek
Iwona Ratajczak
Hanna Rozmysłowicz
Agnieszka Światowa
Krystyna Sobkowiak
Jacek Zwierzyński

Michał Myszka

Wychowanie do życia w rodzinie
Magdalena Wawrzyńska